Vad händer med kulturskaparna i samverkansmodellen?

Lyssna på inslag ur SR:s kulturnytt: 

Tjänstemännen är de nya kulturmakthavarna ute i landets regioner. Det visade en utvärdering av samverkansmodellen nyligen. Samverkansmodellen är alliansregeringens stora politiska reform och innebär att makten att fördela de statliga kulturpengarna nu ligger ute i regionerna.

Men hur har kulturskaparna påverkats? Innebär den här decentraliseringen att kulturskaparna fått mer att säga till om?