Kort rapport från författarförbundets förbundsstämma 2017

Förbundsstämman hölls i Malmö.

Malmö 20 maj. Mest debatt under årets förbundsstämma vållade vår tidning, Författaren. Efter en lång diskussion stod det plötsligt klart att tidningen kommer att byta utseende och innehåll under den nya redaktören.
Tidningen Författaren har under de senaste åren uppfattats som ganska mycket kulturtidskrift och ganska lite en yrkestidskrift för författare. Detta har upprört en del medlemmar och till årets stämma hade hela tre motioner lämnats in, vilka samtliga föreslog olika former av förändringar (eller återgång till tidigare format).

Efter mer än en timmes diskussion trädde så den nya redaktören för tidningen, Lisa Bjurwall, fram och berättade om nästa nummer av tidningen som kommer inom en månad. Hon hade betydligt klarare besked än vad som hade lämnats i förbundsstyrelsens motionssvar. Där hade man nämligen föreslagit en arbetsgrupp som ska se över tidningens uppdrag och innehåll. Lisa Bjurwall var tydlig: hon gör om tidningen, borta är det glansiga omslaget, ut åker de många och dyra konstnärliga illustrationerna, in kommer vanliga fotografier, medlemmarna får större utrymme för författarspecifika frågor och debatt. Därmed upphörde diskussionen i salen. Den föreslagna arbetsgruppen förvandlades till ett redaktionsråd som Lisa Bjurwall inbjöd till stort inflytande över innehållet.

I övrigt skedde inga stora omvälvningar under stämman, Gunnar Ardelius omvaldes som ordförande. Däremot blev det ingen tid till att diskutera den heta frågan om hur förbundet ska förhålla sig till Bokmässan i Göteborg. Min bedömning är att om Lisa Bjurwald hade fått berätta om sina planer för tidningen någon timme tidigare, hade denna tid kunnat användas till en diskussion om Bokmässan. Frågan är dock om detta är en fråga för styrelsen eller förbundsstämman. Kanske bör den överlämnas till var och en av medlemmarna. Jag har i alla fall en känsla av att många författare inte kan tänka sig att bojkotta mässan. Det är hur som helst bra att det kommer att anordnas alternativa mötesplatser under mässdagarna för dem som vill mötas.

Ingemar Lönnbom

Blekinge och Kronoberg får handlingsplan för litteraturen

Nu är en tjänst ledig som verksamhetsutvecklare inom den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg. Läs mera här. Först och främst ska en handlingsplan för det regionala arbetet tas fram. 

Så här beskrivs det tidsbegränsades uppdraget: ”Arbetet som verksamhetsutvecklare inom den regionala biblioteksverksamheten innebär att stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling vid folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Detta genom projekt- och processtöd, kompetensinsatser, handledning och konsultation, omvärldsbevakning samt nätverksbyggande.

Den tidsbegränsade anställningen ska framförallt användas för att ta fram en handlingsplan för det regionala arbetet med litteraturen i Blekinge och Kronoberg och koppla den till ett framtida arbete med läsfrämjande verksamhet riktad mot vuxna.”