Kort rapport från författarförbundets förbundsstämma 2017

Förbundsstämman hölls i Malmö.

Malmö 20 maj. Mest debatt under årets förbundsstämma vållade vår tidning, Författaren. Efter en lång diskussion stod det plötsligt klart att tidningen kommer att byta utseende och innehåll under den nya redaktören.
Tidningen Författaren har under de senaste åren uppfattats som ganska mycket kulturtidskrift och ganska lite en yrkestidskrift för författare. Detta har upprört en del medlemmar och till årets stämma hade hela tre motioner lämnats in, vilka samtliga föreslog olika former av förändringar (eller återgång till tidigare format).

Efter mer än en timmes diskussion trädde så den nya redaktören för tidningen, Lisa Bjurwall, fram och berättade om nästa nummer av tidningen som kommer inom en månad. Hon hade betydligt klarare besked än vad som hade lämnats i förbundsstyrelsens motionssvar. Där hade man nämligen föreslagit en arbetsgrupp som ska se över tidningens uppdrag och innehåll. Lisa Bjurwall var tydlig: hon gör om tidningen, borta är det glansiga omslaget, ut åker de många och dyra konstnärliga illustrationerna, in kommer vanliga fotografier, medlemmarna får större utrymme för författarspecifika frågor och debatt. Därmed upphörde diskussionen i salen. Den föreslagna arbetsgruppen förvandlades till ett redaktionsråd som Lisa Bjurwall inbjöd till stort inflytande över innehållet.

I övrigt skedde inga stora omvälvningar under stämman, Gunnar Ardelius omvaldes som ordförande. Däremot blev det ingen tid till att diskutera den heta frågan om hur förbundet ska förhålla sig till Bokmässan i Göteborg. Min bedömning är att om Lisa Bjurwald hade fått berätta om sina planer för tidningen någon timme tidigare, hade denna tid kunnat användas till en diskussion om Bokmässan. Frågan är dock om detta är en fråga för styrelsen eller förbundsstämman. Kanske bör den överlämnas till var och en av medlemmarna. Jag har i alla fall en känsla av att många författare inte kan tänka sig att bojkotta mässan. Det är hur som helst bra att det kommer att anordnas alternativa mötesplatser under mässdagarna för dem som vill mötas.

Ingemar Lönnbom

Direktrapport 3 från Författarförbundets förbundsstämma

En liten sammanfattning av Informationstorgen som genomfördes fram till lunch:

 

Styrelsen kommer att ta med sig alla synpunkter som har kommit in.

 

Sektionsrummet:

Minerva berättade att det kommit frågor om forskningsråden.

Skönlitterära sektionen om litteraturstödet och de små förlagen.

Översättarsektionen bland annat om talboksersättning.

 

Internationella:

Många medlemmar kom och pratade om att få bidrag för att komma ut i världen. Det blir egen punkt på stämman.

 

Litteraturpolitiska

Regionombuden rapporterade. Bland annat om bokmässan i Halland. Viktigt att starta samarbete med lärarutbildningen för att ge bättre kvalitet i den.

 

Kommunikation

Medlemsinformation. Alla som var där saknade matrikeln. Webbplatsen fick beröm. Många hade åsikter om Författaren.

 

Ekonomi

Intresset gällde främst författarnas ekonomi. Mycket om framträdararvoden. Kampanjen ”ordet är fritt men inte gratis” bör fortsätta.

 

Biblioteksrådet

Fick många besök.

Direktrapport 2 från Författarförbundets förbundsstämma

Ur Gunnar Ardelius inledande tal (skrivet i realtid, därför fragmentariskt)

Vi står inför stora strukturella förändringar. Litteraturens roll är hotad, utrymmet för kvalitet och bredd minskar. Läsförståelsen når nya bottennivåer. Man säljer ut vårt litterära välstånd. Vi författare kan göra en stor insats här.

 

SIFO-undersökningen har man börjat använda. Det ska komma en bättre rapport så småningom. Det är stora skillnader i inkomst. Den största delen av medlemmarna har svårt att försörja sig. Vi fick in 1260 svar på enkäten. Gruppen som kan försörja sig har blivit allt färre, en dramatisk försämring.

 

Åt fel håll:

–       politikerna, medierna, bokhandlarna och förlagen. De marginaliserar litteraturen ytterligare. En bok än inte en vara som alla andra. En kulturbärare, en grundforskning i vad det är att vara människa!

–       De stora redaktionerna är alltför likriktade i sin kulturbevakning.

–       Det blir mer och mer av marknadstänkande.

–       Att vara medlem i författarförbundet är att verka för ett bättre

 

Satsar på bättre pensioner. Trygghetssystemen är inte anpassade efter våra medlemmar. Ordentlig ersättning till författare.

 

Kristina Lugn har sagt, för 14 år sedan:

Jag är det enda arbetsredskap jag har…

 

Den fackliga kampen – vi förmår mycket mer tillsammans än bara var och en.

 

En demokratisk och progressiv stämma, ni är var och en en viktig del av vårt förbund.

Direktrapport 1 från Författarförbundets förbundsstämma

Författarkollegor och andra läsare i Blekinge och världen! Här ska jag försöka rapportera lite om vad som händer på Sveriges Författarförbunds årsmöte denna dag.

Det är lite speciellt att komma till Ersta i Stockholm, eftersom det var här jag bodde när jag gick på Journalisthögskolan. Men det är länge sedan. Utsikten över stan är lika vacker som alltid, dock. Nu är den stora konferenssalen fylld av författare från hela landet.

Återkommer!

/Ingemar