Bloggen upphör!

Ingemar Lönnbom som har skött den här bloggen sedan år 2013 har fått fast anställning på Blekinge läns tidning. Han kommer därför inte att kunna bedriva författarfackligt arbete framöver. Den här bloggen kommer inte att uppdateras, så länge ingen annan tar över verksamheten.