Kort rapport från författarförbundets förbundsstämma 2017

Förbundsstämman hölls i Malmö.

Malmö 20 maj. Mest debatt under årets förbundsstämma vållade vår tidning, Författaren. Efter en lång diskussion stod det plötsligt klart att tidningen kommer att byta utseende och innehåll under den nya redaktören.
Tidningen Författaren har under de senaste åren uppfattats som ganska mycket kulturtidskrift och ganska lite en yrkestidskrift för författare. Detta har upprört en del medlemmar och till årets stämma hade hela tre motioner lämnats in, vilka samtliga föreslog olika former av förändringar (eller återgång till tidigare format).

Efter mer än en timmes diskussion trädde så den nya redaktören för tidningen, Lisa Bjurwall, fram och berättade om nästa nummer av tidningen som kommer inom en månad. Hon hade betydligt klarare besked än vad som hade lämnats i förbundsstyrelsens motionssvar. Där hade man nämligen föreslagit en arbetsgrupp som ska se över tidningens uppdrag och innehåll. Lisa Bjurwall var tydlig: hon gör om tidningen, borta är det glansiga omslaget, ut åker de många och dyra konstnärliga illustrationerna, in kommer vanliga fotografier, medlemmarna får större utrymme för författarspecifika frågor och debatt. Därmed upphörde diskussionen i salen. Den föreslagna arbetsgruppen förvandlades till ett redaktionsråd som Lisa Bjurwall inbjöd till stort inflytande över innehållet.

I övrigt skedde inga stora omvälvningar under stämman, Gunnar Ardelius omvaldes som ordförande. Däremot blev det ingen tid till att diskutera den heta frågan om hur förbundet ska förhålla sig till Bokmässan i Göteborg. Min bedömning är att om Lisa Bjurwald hade fått berätta om sina planer för tidningen någon timme tidigare, hade denna tid kunnat användas till en diskussion om Bokmässan. Frågan är dock om detta är en fråga för styrelsen eller förbundsstämman. Kanske bör den överlämnas till var och en av medlemmarna. Jag har i alla fall en känsla av att många författare inte kan tänka sig att bojkotta mässan. Det är hur som helst bra att det kommer att anordnas alternativa mötesplatser under mässdagarna för dem som vill mötas.

Ingemar Lönnbom

Blekinge och Kronoberg får handlingsplan för litteraturen

Nu är en tjänst ledig som verksamhetsutvecklare inom den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg. Läs mera här. Först och främst ska en handlingsplan för det regionala arbetet tas fram. 

Så här beskrivs det tidsbegränsades uppdraget: ”Arbetet som verksamhetsutvecklare inom den regionala biblioteksverksamheten innebär att stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling vid folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Detta genom projekt- och processtöd, kompetensinsatser, handledning och konsultation, omvärldsbevakning samt nätverksbyggande.

Den tidsbegränsade anställningen ska framförallt användas för att ta fram en handlingsplan för det regionala arbetet med litteraturen i Blekinge och Kronoberg och koppla den till ett framtida arbete med läsfrämjande verksamhet riktad mot vuxna.”

Obekväma frågor om ”Läslovet”

Förlag önskar skänka bort författares böcker. I samband med den aktuella barnbokskampanjen ”Läslov” höjer Grethe Rottböll, ordförande i BULT:s styrelse, ett varnande finger.

Vi i BULT bedriver ett långsiktigt arbete. Vi vill ha fler skolbibliotek (inte bara rum för böcker) och vi vill ha anställda utbildade bibliotekarier som kan möta varje barns enskilda läsnyfikenhet. Vi vill att lärarna ska ha en gedigen litteraturutbildning. Vi vill sitta med i Babel i teve och vi vill att barnböcker ska recenseras på kultursidorna.

Det är ett långsiktigt arbete som engagerar skola, politiker, media, författare, föräldrar, bokhandeln m.fl.

Vi vill dessutom ha betalt för vårt arbete. Vi vill tjäna pengar på vårt skrivande så att vi kan försörja oss, fördjupa oss och utvecklas konstnärligt i detta eftertankens arbete som är författarens. Dessutom vill vi ha pensioner och sjukförsäkring när vi inte kan eller orkar arbeta precis som andra yrkesgrupper har.

På senare år har vi blivit allt viktigare i den kulturpolitiska debatten eftersom läsandet i Sverige pekar neråt. Redan litteraturutredningen larmade och föreslog åtgärder. Det dyker upp nya läsfrämjandeprojekt i och utanför skolvärlden. Några riktigt lovvärda, andra har vi anledning att vara kritiska till. När Bonniers och Akademibokhandeln bjöd in till projektet ”Läslov” var vi kritiska.

Vi ser ju gärna att varje läskrona går till det långsiktiga arbete vi redan bedriver och som inte på något sätt är i hamn.

Vi funderade också över om detta inte var att ”kidnappa” barnens höstlov. Ett lov som är en slags semester från allt det man gör i skolan. Vi var kritiska eftersom förslaget kom från företagshåll. Vi undrade över vilken sorts litteratur man skulle komma att satsa på? En bred flora av författare och böcker, med fakta, poesi för barn och litteratur på andra språk?

Eller ville förlagen bara hitta ännu ett forum att sälja de böcker man redan storsäljer? Och hur skulle de små förlagen kunna göra sig hörda i höstlovsrusket?

Vi gick med i arbetsgruppen men inte aktivt utan som observatörer. Vi var tydliga med att vi förhöll oss kritiska och vi ställde obekväma frågor. I viss mån lyckades vi påverka projektet. T.ex. lovade man att på Läslovets hemsida skriva in att författarna ska ha betalt enligt Författarcentrums och Författarförbundets rekommendationer. Något som bör vara självklart men långtifrån alltid är det.

Och vad händer nu inför det första Läslovet? Författare får frågan från ett av förlagen om man vill vara med och bidra till detta behjärtansvärda projekt genom att förlaget skänker bort 50 av författarens böcker utan att betala författaren!

Författaren är redan förloraren i näringskedjan kring boken. Förlagen, biblioteken, distributörerna, alla får månadslön och pension, alla lever de på boken. Det är bara författaren som skrivit den som inte kan leva på den. Och ändå frågar man författaren om hen kan tänka sig att skänka 50 böcker.

Ska vi någonsin få igenom våra krav och önskemål är det nödvändigt att vi tillsammans säger nej till alla sådana förslag. Det är nödvändigt att vi konsekvent upplyser vår omgivning, våra förlag och förläggare om den situation vi tvingas leva i. Att vi fortsätter att höja blicken mot de mål som inte bara kommer att ge fler läsare i Sverige utan också författare som kan leva på sitt yrke!

Grethe Rottböll, ordförande i BULT:s styrelse

Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund