Lyssna på Torgny Karnstedt om läsning i OBS Magasin

Sveriges Författarförbunds ombud i Skåne, Torgny Karnstedt är en av de medverkande i ett av de bästa radioprogram vi har hört den senaste tiden. Det handlar om den för demokratin så livsviktiga läsningen, läsförmåga, läsförståelse.

Från en topplacering internationellt i början av 70-talet har Sveriges barn och ungdomar de senaste 10 åren sjunkit längre och längre ned i läsförmåga. Samtidigt visar andra undersökningar att föräldrar läser mindre hemma och för sina barn. Biblioteken redovisar också färre utlån. Vad har hänt med läsningen? Vilka blir konsekvenserna? Och kan man göra något åt det? Medverkande: Anders Mildner, Martin Widmark, Dilsa Demirbag-Steen, Torgny Karnstedt. Programledare: Mikael Olsson Al Safandi. Producent: Anna Lyrenäs.

Direktrapport 3 från Författarförbundets förbundsstämma

En liten sammanfattning av Informationstorgen som genomfördes fram till lunch:

 

Styrelsen kommer att ta med sig alla synpunkter som har kommit in.

 

Sektionsrummet:

Minerva berättade att det kommit frågor om forskningsråden.

Skönlitterära sektionen om litteraturstödet och de små förlagen.

Översättarsektionen bland annat om talboksersättning.

 

Internationella:

Många medlemmar kom och pratade om att få bidrag för att komma ut i världen. Det blir egen punkt på stämman.

 

Litteraturpolitiska

Regionombuden rapporterade. Bland annat om bokmässan i Halland. Viktigt att starta samarbete med lärarutbildningen för att ge bättre kvalitet i den.

 

Kommunikation

Medlemsinformation. Alla som var där saknade matrikeln. Webbplatsen fick beröm. Många hade åsikter om Författaren.

 

Ekonomi

Intresset gällde främst författarnas ekonomi. Mycket om framträdararvoden. Kampanjen ”ordet är fritt men inte gratis” bör fortsätta.

 

Biblioteksrådet

Fick många besök.

Direktrapport 2 från Författarförbundets förbundsstämma

Ur Gunnar Ardelius inledande tal (skrivet i realtid, därför fragmentariskt)

Vi står inför stora strukturella förändringar. Litteraturens roll är hotad, utrymmet för kvalitet och bredd minskar. Läsförståelsen når nya bottennivåer. Man säljer ut vårt litterära välstånd. Vi författare kan göra en stor insats här.

 

SIFO-undersökningen har man börjat använda. Det ska komma en bättre rapport så småningom. Det är stora skillnader i inkomst. Den största delen av medlemmarna har svårt att försörja sig. Vi fick in 1260 svar på enkäten. Gruppen som kan försörja sig har blivit allt färre, en dramatisk försämring.

 

Åt fel håll:

–       politikerna, medierna, bokhandlarna och förlagen. De marginaliserar litteraturen ytterligare. En bok än inte en vara som alla andra. En kulturbärare, en grundforskning i vad det är att vara människa!

–       De stora redaktionerna är alltför likriktade i sin kulturbevakning.

–       Det blir mer och mer av marknadstänkande.

–       Att vara medlem i författarförbundet är att verka för ett bättre

 

Satsar på bättre pensioner. Trygghetssystemen är inte anpassade efter våra medlemmar. Ordentlig ersättning till författare.

 

Kristina Lugn har sagt, för 14 år sedan:

Jag är det enda arbetsredskap jag har…

 

Den fackliga kampen – vi förmår mycket mer tillsammans än bara var och en.

 

En demokratisk och progressiv stämma, ni är var och en en viktig del av vårt förbund.

Direktrapport 1 från Författarförbundets förbundsstämma

Författarkollegor och andra läsare i Blekinge och världen! Här ska jag försöka rapportera lite om vad som händer på Sveriges Författarförbunds årsmöte denna dag.

Det är lite speciellt att komma till Ersta i Stockholm, eftersom det var här jag bodde när jag gick på Journalisthögskolan. Men det är länge sedan. Utsikten över stan är lika vacker som alltid, dock. Nu är den stora konferenssalen fylld av författare från hela landet.

Återkommer!

/Ingemar