Rapport från KLYS mötesplats

GÖTEBORG 4 februari 2015. Så är mötet igång, 40 deltagare ungefär, från ord, bild, form, musik, dramatik, scenkonst är samlade för att diskutera kulturskaparnas villkor och hur vi regionalt ska kunna förbättra dem. Flera av Författarförbundets regionala ombud är på plats! Om du är osäker om vad KLYS är, klicka här.

Regionalpolitisk sekreterare inom KLYS är Carl Liungman som arbetar speciellt för oss som bevakar kulturarbetarnas villkor regionalt. Han har jobbat med detta i nio månader och är musiker i botten men också skribent. Hans roll är mångfacetterad.

2014 var Blekinge en av de regioner som fick ny kulturplan. Carl säger att regionerna har beaktat KLYS synpunkter bra, en del har till och med tackat för de värdefulla bidrag som kom den vägen.

KLYS har en checklista där man bockar av olika delar av kulturplanerna. Ett exempel är hur man betecknar våra yrkespersoner. Professionell kulturskapare är det begrepp som KLYS vill använda.

En generell erfarenhet från regionerna är att det inte alltid är en fördel att man skapar en tjänst som ”konsulent”.

I Västra Götaland har man i regionen bestämt att inte genomföra en remissrunda, vilket KLYS är mycket kritiskt till.

13.35 Nu berättar representanter för olika samrådsgrupper runt om i landet om sina erfarenheter. Anna-Karin Brus och Girilal Baars informerar om arbetet i Uppland. Carl Liungman frågar om det är bra att gruppen och KLYS är konstområdesövergripande. Anna Karin säger att det kan ge ett mervärde genom att tjänstemännen som sitter med får mera koll på konstnärernas situation, dessutom ger det bra kontakter mellan olika kulturutövare.

Carl Liungman understryker vikten av att man dokumenterar de möten man har, så att man kan gå tillbaka och utvärdera och följa upp.

I Uppsala har även kommunen visat intresse för en samrådsgrupp efter modell från regionen.

Jämtland Härjedalen Västernorrland

13.50. Therese K Agdler, författarförbundet (Jämtland) Lisa W Karlsson, (Västernorrland), Waldemar Swiergiel (Jämtland) berättar nu om arbetet i den regionen. Waldemar bekräftar att det är värdefullt att mötas, både att möta andra kulturskapare och tjänstemän. Man har två möten per år. En effekt av de senaste årens arbete är också att KLYS som organisation har blivit mera känt.

Theres säger att man från regionens sida lyssnar noga på dem. Men nu när den nya planen är klar undrar hon hur det kommer att bli i praktiken. Lisa säger att man gärna skulle ha med politikerna också i dialogen.

Förbundsfrågor

14.10 Här berättar Åsa Berndtsson, ordförande i BUS och Paula af Malmborg Ward, tonsättare och styrelseledamot i bl a FST övergripande om sitt arbete i respektive organisation. Exempelvis prioriterar KRO/KIF avtalsenlig ersättning vid utställningar (MU-avtalet) och enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Länk till KRO-sida om regional politik.

Länk till Föreningen Svenska Tonsättare. Paula understryker vikten av det långsiktiga arbetet med att skapa både en yttre och inre bild av tonsättarna som yrkespersoner och att de ska ha vettigt betalt. Hon pekar också på problemet med miniminivåer. Om det inte finns möjlighet att förhandla upp ersättningen blir miniminivån en black om foten. Då är den inte längre en miniminivå utan underbetalning.

Mera om regionalt arbete

15.15 Regionala kulturrådet i Östergötland med Marie Länne Persson och Magnus Alexandersson berättar om hur arbetet går till där. Magnus och tre andra professionella utövare skapade en egen påtryckargrupp när samverkansmodellen introducerades.

Man har haft 2-3 möten per år. Ibland har ansvariga kulturpolitiker varit med. Det har alltid förts minnesanteckningar. I våras ett möte med alla kulturpolitiker och då visade det sig att deltagarna hade blivit duktiga på att presentera sig själva.

Bra tankar

Dagen kan summeras så att KLYS har en viktig uppgift att samla våra professionella kulturskapare. Kanske kan vi komma längre tillsammans än i de respektive yrkesorganisationerna. Region Blekinge skulle säkert kunna ha nytta av en dialog med den här gruppen, inte bara inför förnyelsen av kulturplanen. Planer ska ju helst förverkligas också. Många bra tankar har väckts under dagens arbete och kvällens mingel!

Ingemar Lönnbom