Nu kan vi påverka kulturplanen

Nu är det dags för oss författare och översättare i Blekinge att ta nya tag för att stärka ordets ställning i vår region. Redan i september är det för sent, för då antar Region Blekinge den nya kulturplanen. I detta nu skapas de politiska förutsättningarna och det kommer att anordnas öppna möten i varje kommun, så kallade After Work, under tiden februari-april.

Region Blekinges kulturplan - den gamla.

Region Blekinges kulturplan – den gamla.

Det har alltså snart gått tre år, vilket är den tid kulturplanerna i Blekinge ska gälla (med mindre justeringar varje år). Nu ska man göra ett omtag och som jag förstår är gången ungefär följande:

Januari: Politikerna i Region Blekinge arbetar fram riktlinjer för arbetet med att ta fram den nya kulturplanen.

Februari-april: Fem samlingar, en i vardera kommunen, så kallade After Work, dit alla är välkomna med synpunkter. Ett bra tillfälle att ta upp litteraturens ställning i Kulturplanen. Anmäl dig via länkarna nedan, senast en vecka innan aktuellt datum:
Karlshamn  Lokstallarna, 13 februari 17.30-20.30
Olofström  Klockrike Folkets Hus, 24 februari 18.00-21.00
Ronneby   Kulturcentrum, 25 februari 17.30-20.30
Sölvesborg   Furulundskolans aula, 19 mars 17.30-20.30
Karlskrona   Konsthallen, 3 april 17.30-20.30

Februari-april: Regionen bjuder även in kulturens tjänstemän i kommuner och institutioner.

10 mars. Länsbibliotek Sydost: Inför arbetet med kulturplanerna och utarbetandet av en regional biblioteksplan bjuder Länsbibliotek in till ett Open Space med tema biblioteksutveckling i Blekinge och Kronoberg, 10 mars på St Sigfrids folkhögskola, Växjö. Preliminär tid kl 10-16.

Maj: Kulturplanen skrivs.

Sommaren: Regionstyrelsen diskuterar planen och den skickas ut på remiss.

September: Kulturplanen antas.

Vad kommer att stå i planen? Ja, så här skriver Region Blekinge om framtida prioriteringar i ett pressmeddelande som gick ut i april.

Verksamhetsområde kultur & fritid ska under 2014 arbeta för att kultur- och fritidslivet ska vara bättre tillgängligt för deltagare, aktörer och besökare. En prioriterad målgrupp för kultur och fritid i Blekinge är barn och unga. Ett annat prioriterat område är att fortsätta utveckla internationella samarbeten inom kulturområdet. Under 2014 ska verksamhetsområdet, tillsammans med kulturlivet i Blekinge, arbeta fram en ny kulturplan för 2015 – 2017.

länkar:

Inbjudan från Region Blekinge

Region Blekinge kultur.

Nuvarande kulturplan