Litteratur kan inte beordras fram

BLT25juliIMG_5356Eivor Martinus, sommarbleking och författare (utgiven både på engelska och svenska) uppmärksammade en tidningsartikel i Blekinge läns tidning den 25 juli 2015. Hon skrev till mig: ”Jag läste en lång artikel om författare i Blekinge och ville bara påminna om att jag visserligen bara är en sommarbleking, men jag har skrivit ett stort antal böcker under mina drygt fyrtio somrar här i detta härliga landskap. Böckerna har inte utspelat sig i Blekinge, men det är här jag har fått ro till att skriva.”

Jag kan inte annat än hålla med Eivor, det var en konstig artikel. Inte minst vinkeln ”Länet som författarna glömde”. När jag jobbade med nyårsrevyer en gång i tiden, mötte jag samma märkliga synsätt, nämligen att det på något sätt är en självklar rätt för allmänheten att kräva olika typer av kultur. De år som vi av olika skäl inte lyckades arbeta fram en nyårsrevy, klagades det. Inte på oss i revygänget, utan på ”di”, ”varför gör di ingen revy i år?”. Vem tänkte man på? Skulle kommunfullmäktige ta beslut om lokalrevy? Jag vet inte om det är typiskt för Karlskrona, där man en gång var van att staten har serverat allt på bricka, alltsedan den dagen örlogsbasen anlades med massiva insatser från statskassan. Så är det ju inte längre. Det borde vara självklart att vare sig kommunerna eller staten kan kommendera fram litteratur, än mindre bestämma ämnena för den.

Dessutom räknade man i artikeln upp ett antal författare som skrivit här – samtidigt som man påstår att författarna har glömt Blekinge. Mycket konstigt alltihop. Inte heller nämndes Skivarklubben i Blekinge, en i det närmaste unik institution som under 50 år har samlat skrivande blekingar och som med regelbundenhet dessutom publicerar dem. Jag har själv också agerat ”barnmorska” för bokprojekt några gånger och försökt hjälpa lokala författare som velat publicera sig – självklart med olika framgång.

Eivor Martinus är ett exempel på hur litteraturen frodas i Blekinge utan att det genast märks. Det finns såklart många fler.Tommy Olofsson, som skrivit många dikter med motiv från Blekinge, är ytterligare en som BLT har missat. Blekinge har bara 150 000 invånare. De är nästan dubbelt så många i Kalmar län, men när länsstyrelsen där ska lista kända kulturpersonligheter från länet är antalet författare få. Vi ligger nog inte så dåligt till ändå. Skåne har visserligen många fler författare, men det kan bero på att där bor typ tio gånger så många människor, och att det finns en storstad och kulturella nätverk (tänk Österlen) där.

Vad som däremot kan sägas är att Region Blekinge, som har det regionala ansvaret för den nationella kulturpolitiken, faktiskt har insett litteraturens roll och är beredd att satsa på berättande och litteratur med hjälp av de små resurser som finns. Det intrycket har i varje fall jag fått. Men man ska inte tro att en lokal litteratur uppstår av sig själv, det krävs lokala initiativ och inspirerade människor som är beredda att satsa på författande. Möjligheterna är i själva verket större idag än någonsin, eftersom alla kan publicera sig på nätet för en ganska billig penning. Även tryckta böcker blir allt billigare och enklare att ta fram.

Klicka här för att läsa artikeln: Länet som författarna glömde – Blekinge Läns Tidning

Klicka här för Region Blekinges kulturplan, som har ett eget kapitel för litteraturen. RB_Kulturplan_2015-17_ver8_low

Ingemar Lönnbom, regional representant för Sveriges Författarförbund.

Ny biblioteksplan på gång i Olofström

NEBBEBODA. I juni räknar man med att Olofströms kultur och fritidsnämnd ska kunna ta beslut om en ny biblioteksplan. Det berättade nämndens ordförande Patrik Sjöstedt under kommunens ”Kulturråd” på tisdagskvällen den 5 maj.

Kulturrådet är en återkommande samling där kommunens föreningar är inbjudna och får information om arbetet i kultur och fritidsnämnden. Bland nyheterna som presenterades var alltså att kommunen nu kommer att få en ny biblioteksplan. Den som hittills har gällt var för gammal, något som har påpekats av kommunens revisorer.

 

 

 

Rapport från KLYS mötesplats

GÖTEBORG 4 februari 2015. Så är mötet igång, 40 deltagare ungefär, från ord, bild, form, musik, dramatik, scenkonst är samlade för att diskutera kulturskaparnas villkor och hur vi regionalt ska kunna förbättra dem. Flera av Författarförbundets regionala ombud är på plats! Om du är osäker om vad KLYS är, klicka här.

Regionalpolitisk sekreterare inom KLYS är Carl Liungman som arbetar speciellt för oss som bevakar kulturarbetarnas villkor regionalt. Han har jobbat med detta i nio månader och är musiker i botten men också skribent. Hans roll är mångfacetterad.

2014 var Blekinge en av de regioner som fick ny kulturplan. Carl säger att regionerna har beaktat KLYS synpunkter bra, en del har till och med tackat för de värdefulla bidrag som kom den vägen.

KLYS har en checklista där man bockar av olika delar av kulturplanerna. Ett exempel är hur man betecknar våra yrkespersoner. Professionell kulturskapare är det begrepp som KLYS vill använda.

En generell erfarenhet från regionerna är att det inte alltid är en fördel att man skapar en tjänst som ”konsulent”.

I Västra Götaland har man i regionen bestämt att inte genomföra en remissrunda, vilket KLYS är mycket kritiskt till.

13.35 Nu berättar representanter för olika samrådsgrupper runt om i landet om sina erfarenheter. Anna-Karin Brus och Girilal Baars informerar om arbetet i Uppland. Carl Liungman frågar om det är bra att gruppen och KLYS är konstområdesövergripande. Anna Karin säger att det kan ge ett mervärde genom att tjänstemännen som sitter med får mera koll på konstnärernas situation, dessutom ger det bra kontakter mellan olika kulturutövare.

Carl Liungman understryker vikten av att man dokumenterar de möten man har, så att man kan gå tillbaka och utvärdera och följa upp.

I Uppsala har även kommunen visat intresse för en samrådsgrupp efter modell från regionen.

Jämtland Härjedalen Västernorrland

13.50. Therese K Agdler, författarförbundet (Jämtland) Lisa W Karlsson, (Västernorrland), Waldemar Swiergiel (Jämtland) berättar nu om arbetet i den regionen. Waldemar bekräftar att det är värdefullt att mötas, både att möta andra kulturskapare och tjänstemän. Man har två möten per år. En effekt av de senaste årens arbete är också att KLYS som organisation har blivit mera känt.

Theres säger att man från regionens sida lyssnar noga på dem. Men nu när den nya planen är klar undrar hon hur det kommer att bli i praktiken. Lisa säger att man gärna skulle ha med politikerna också i dialogen.

Förbundsfrågor

14.10 Här berättar Åsa Berndtsson, ordförande i BUS och Paula af Malmborg Ward, tonsättare och styrelseledamot i bl a FST övergripande om sitt arbete i respektive organisation. Exempelvis prioriterar KRO/KIF avtalsenlig ersättning vid utställningar (MU-avtalet) och enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Länk till KRO-sida om regional politik.

Länk till Föreningen Svenska Tonsättare. Paula understryker vikten av det långsiktiga arbetet med att skapa både en yttre och inre bild av tonsättarna som yrkespersoner och att de ska ha vettigt betalt. Hon pekar också på problemet med miniminivåer. Om det inte finns möjlighet att förhandla upp ersättningen blir miniminivån en black om foten. Då är den inte längre en miniminivå utan underbetalning.

Mera om regionalt arbete

15.15 Regionala kulturrådet i Östergötland med Marie Länne Persson och Magnus Alexandersson berättar om hur arbetet går till där. Magnus och tre andra professionella utövare skapade en egen påtryckargrupp när samverkansmodellen introducerades.

Man har haft 2-3 möten per år. Ibland har ansvariga kulturpolitiker varit med. Det har alltid förts minnesanteckningar. I våras ett möte med alla kulturpolitiker och då visade det sig att deltagarna hade blivit duktiga på att presentera sig själva.

Bra tankar

Dagen kan summeras så att KLYS har en viktig uppgift att samla våra professionella kulturskapare. Kanske kan vi komma längre tillsammans än i de respektive yrkesorganisationerna. Region Blekinge skulle säkert kunna ha nytta av en dialog med den här gruppen, inte bara inför förnyelsen av kulturplanen. Planer ska ju helst förverkligas också. Många bra tankar har väckts under dagens arbete och kvällens mingel!

Ingemar Lönnbom

 

 

 

Lyssna på Torgny Karnstedt om läsning i OBS Magasin

Sveriges Författarförbunds ombud i Skåne, Torgny Karnstedt är en av de medverkande i ett av de bästa radioprogram vi har hört den senaste tiden. Det handlar om den för demokratin så livsviktiga läsningen, läsförmåga, läsförståelse.

Från en topplacering internationellt i början av 70-talet har Sveriges barn och ungdomar de senaste 10 åren sjunkit längre och längre ned i läsförmåga. Samtidigt visar andra undersökningar att föräldrar läser mindre hemma och för sina barn. Biblioteken redovisar också färre utlån. Vad har hänt med läsningen? Vilka blir konsekvenserna? Och kan man göra något åt det? Medverkande: Anders Mildner, Martin Widmark, Dilsa Demirbag-Steen, Torgny Karnstedt. Programledare: Mikael Olsson Al Safandi. Producent: Anna Lyrenäs.

Direktrapport 3 från Författarförbundets förbundsstämma

En liten sammanfattning av Informationstorgen som genomfördes fram till lunch:

 

Styrelsen kommer att ta med sig alla synpunkter som har kommit in.

 

Sektionsrummet:

Minerva berättade att det kommit frågor om forskningsråden.

Skönlitterära sektionen om litteraturstödet och de små förlagen.

Översättarsektionen bland annat om talboksersättning.

 

Internationella:

Många medlemmar kom och pratade om att få bidrag för att komma ut i världen. Det blir egen punkt på stämman.

 

Litteraturpolitiska

Regionombuden rapporterade. Bland annat om bokmässan i Halland. Viktigt att starta samarbete med lärarutbildningen för att ge bättre kvalitet i den.

 

Kommunikation

Medlemsinformation. Alla som var där saknade matrikeln. Webbplatsen fick beröm. Många hade åsikter om Författaren.

 

Ekonomi

Intresset gällde främst författarnas ekonomi. Mycket om framträdararvoden. Kampanjen ”ordet är fritt men inte gratis” bör fortsätta.

 

Biblioteksrådet

Fick många besök.

Direktrapport 2 från Författarförbundets förbundsstämma

Ur Gunnar Ardelius inledande tal (skrivet i realtid, därför fragmentariskt)

Vi står inför stora strukturella förändringar. Litteraturens roll är hotad, utrymmet för kvalitet och bredd minskar. Läsförståelsen når nya bottennivåer. Man säljer ut vårt litterära välstånd. Vi författare kan göra en stor insats här.

 

SIFO-undersökningen har man börjat använda. Det ska komma en bättre rapport så småningom. Det är stora skillnader i inkomst. Den största delen av medlemmarna har svårt att försörja sig. Vi fick in 1260 svar på enkäten. Gruppen som kan försörja sig har blivit allt färre, en dramatisk försämring.

 

Åt fel håll:

–       politikerna, medierna, bokhandlarna och förlagen. De marginaliserar litteraturen ytterligare. En bok än inte en vara som alla andra. En kulturbärare, en grundforskning i vad det är att vara människa!

–       De stora redaktionerna är alltför likriktade i sin kulturbevakning.

–       Det blir mer och mer av marknadstänkande.

–       Att vara medlem i författarförbundet är att verka för ett bättre

 

Satsar på bättre pensioner. Trygghetssystemen är inte anpassade efter våra medlemmar. Ordentlig ersättning till författare.

 

Kristina Lugn har sagt, för 14 år sedan:

Jag är det enda arbetsredskap jag har…

 

Den fackliga kampen – vi förmår mycket mer tillsammans än bara var och en.

 

En demokratisk och progressiv stämma, ni är var och en en viktig del av vårt förbund.

Direktrapport 1 från Författarförbundets förbundsstämma

Författarkollegor och andra läsare i Blekinge och världen! Här ska jag försöka rapportera lite om vad som händer på Sveriges Författarförbunds årsmöte denna dag.

Det är lite speciellt att komma till Ersta i Stockholm, eftersom det var här jag bodde när jag gick på Journalisthögskolan. Men det är länge sedan. Utsikten över stan är lika vacker som alltid, dock. Nu är den stora konferenssalen fylld av författare från hela landet.

Återkommer!

/Ingemar

Nu kan vi påverka kulturplanen

Nu är det dags för oss författare och översättare i Blekinge att ta nya tag för att stärka ordets ställning i vår region. Redan i september är det för sent, för då antar Region Blekinge den nya kulturplanen. I detta nu skapas de politiska förutsättningarna och det kommer att anordnas öppna möten i varje kommun, så kallade After Work, under tiden februari-april.

Region Blekinges kulturplan - den gamla.

Region Blekinges kulturplan – den gamla.

Det har alltså snart gått tre år, vilket är den tid kulturplanerna i Blekinge ska gälla (med mindre justeringar varje år). Nu ska man göra ett omtag och som jag förstår är gången ungefär följande:

Januari: Politikerna i Region Blekinge arbetar fram riktlinjer för arbetet med att ta fram den nya kulturplanen.

Februari-april: Fem samlingar, en i vardera kommunen, så kallade After Work, dit alla är välkomna med synpunkter. Ett bra tillfälle att ta upp litteraturens ställning i Kulturplanen. Anmäl dig via länkarna nedan, senast en vecka innan aktuellt datum:
Karlshamn  Lokstallarna, 13 februari 17.30-20.30
Olofström  Klockrike Folkets Hus, 24 februari 18.00-21.00
Ronneby   Kulturcentrum, 25 februari 17.30-20.30
Sölvesborg   Furulundskolans aula, 19 mars 17.30-20.30
Karlskrona   Konsthallen, 3 april 17.30-20.30

Februari-april: Regionen bjuder även in kulturens tjänstemän i kommuner och institutioner.

10 mars. Länsbibliotek Sydost: Inför arbetet med kulturplanerna och utarbetandet av en regional biblioteksplan bjuder Länsbibliotek in till ett Open Space med tema biblioteksutveckling i Blekinge och Kronoberg, 10 mars på St Sigfrids folkhögskola, Växjö. Preliminär tid kl 10-16.

Maj: Kulturplanen skrivs.

Sommaren: Regionstyrelsen diskuterar planen och den skickas ut på remiss.

September: Kulturplanen antas.

Vad kommer att stå i planen? Ja, så här skriver Region Blekinge om framtida prioriteringar i ett pressmeddelande som gick ut i april.

Verksamhetsområde kultur & fritid ska under 2014 arbeta för att kultur- och fritidslivet ska vara bättre tillgängligt för deltagare, aktörer och besökare. En prioriterad målgrupp för kultur och fritid i Blekinge är barn och unga. Ett annat prioriterat område är att fortsätta utveckla internationella samarbeten inom kulturområdet. Under 2014 ska verksamhetsområdet, tillsammans med kulturlivet i Blekinge, arbeta fram en ny kulturplan för 2015 – 2017.

länkar:

Inbjudan från Region Blekinge

Region Blekinge kultur.

Nuvarande kulturplan

 

Enade vi stå…

Bildtext: Sveriges författarförbunds regionombud, samlade i Stockholm den 12 november: Stående från vänster: Ingemar Lönnbom, Blekinge, Åsa F Jägerhorn, Kalmar, Jan Ohlson, Värmland, Torgny Karnstedt, Skåne, Gunnar Ardelius, förbundsordförande, Marita Jonsson, Gotland, Peter Nilsson, Västra Götaland, Maria Larsson, Uppsala, Clas Thor, Örebro. Sittande från vänster: Maria Fagerberg, Östsam, Liv Larsson, Norrbotten, Anna Pia Åhslund, Halland och Lotte Mjöberg, biblioteksombud Stockholm.

Bildtext: Sveriges författarförbunds regionombud, samlade i Stockholm den 12 november: Stående från vänster: Ingemar Lönnbom, Blekinge, Åsa F Jägerhorn, Kalmar, Jan Ohlson, Värmland, Torgny Karnstedt, Skåne, Gunnar Ardelius, förbundsordförande, Marita Jonsson, Gotland, Peter Nilsson, Västra Götaland, Maria Larsson, Uppsala, Clas Thor, Örebro. Sittande från vänster: Maria Fagerberg, Östsam, Liv Larsson, Norrbotten, Anna Pia Åhslund, Halland och Lotte Mjöberg, biblioteksombud Stockholm.

Efter en intensiv dag med Sveriges författarförbund kan jag bara säga: tack och lov att vi författare och översättare har en så positiv och professionell ledning. Vi var cirka 15 regionombud från hela landet som nu ska hjälpas åt att se till att litteraturens ställning stärks när kulturpolitiken konkretiseras i handling. Efter denna dag är vi redo att möta kulturtjänstemän och kulturpolitiker i våra regioner och vårt förbund är en kraft att räkna med när vi tar upp den dialogen.

Det är den nya kulturpolitiken, som ju bland annat innebär ett större ansvar för regionerna att fördela de gemensamma kulturanslagen, som har gett Författarförbundet impulsen att skapa en grupp av regionala ombud. Tisdagens träff var ett sätt att skapa en enad bild av vad vi som är ombud ska göra och hur vi ska göra det.

Intressant var bland annat vi idag kunde konstatera att regionerna till att börja med ofta inte hade tänkt sig att litteraturen skulle ha en tydlig och fri ställning i det lokala kulturlivet. Att det finns skapande ord-människor på samma sätt som det finns skapande bild-människor och ton-människor var inte på något sätt en självklarhet. Som tur är upptäcktes detta ofta när de regionala kulturplanerna började diskuteras för ett par år sedan.

Det var oerhört skönt att höra alla dessa kloka kollegor från runt om i landet. Vi har en stor potential eftersom vi är olika, och därmed är bra på olika saker. Detta förstår ledningen för Författarförbundet och det är en mycket bra början.